MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Westlandkaart gelanceerd tijdens Historische Informatiemarkt Westland

8 oktober 2016. De Historische Informatiemarkt Westland werd ook dit jaar georganiseerd in de Hofboerderij in Wateringen . Eenentwintig organisaties uit Westland, Midden-Delfland, Loosduinen en Rijswijk presenteerden er hun collecties, activiteiten en publicaties. De organisatie van deze dag lag in handen van de Historische Vereniging Oud Wateringen-Kwintsheul. Tijdens deze markt werd de Westlandkaart gepresenteerd en officieel gelanceerd. Zie ook het bericht met filmpje bij de WOS.

De Westlandkaart is een unieke digitale, historische atlas van de streek ‘Het Westland’ (een historische benaming van het hoogheemraadschap Delfland). Samen met het gehele erfgoedveld in de streek (gemeente Westland, gemeente Midden-Delfland, Loosduinen, Hoek van Holland, landerijen ten westen van Vlaardingen), is tot invulling van de kaart gekomen. De wens en verwachting is dat met deze kaart ook het jonge publiek betrokken en geïnteresseerd kan raken in de historie van de streek.

Kijk op: www.westlandkaart.nl. Om te beginnen klik op de hamburger (drie streepjes) en kies Alle markers. Klik vervolgens op een marker om een beschrijving van de locatie te zien. Kies vervolgens een ander jaartal om terug (of vooruit) in de tijd te gaan. Veel plezier!

Lancering Westlandkaart - 8 oktober 2016
Jan den Hoed geeft uitleg over de Westlandkaart.

Westlandkaart

De Westlandkaart is eigenlijk een stapel van 20 landkaarten van het Westland die digitaal op elkaar zijn gelegd. Heel bijzonder is dat voor dit project historische kaarten zijn ontwikkeld tot aan 1250 vóór Christus aan toe. De oudste, reeds bestaande kaart die een volledig beeld van de streek geeft is de kaart van de gebroeders Kruikius uit 1712, te zien in het Westlands Museum. En ook in de 16e eeuw zijn van deelgebieden kaartjes gemaakt, maar van daarvóór zijn er geen landkaarten bekend. Het betekent dat voor dit project uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden naar de landschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 2000 jaar. Daarbij is innig samengewerkt met de makers van de Historische Atlas van het Westland, een prachtig boek dat in november wordt uitgebracht. Het resultaat is dat we nu een goed beeld hebben van hoe het Westland er bijvoorbeeld in de Romeinse tijd uitzag. Ook zien we de belangrijke rol die de Maas en de kustverdediging hebben gespeeld voor dit gebied.

Westlandkaart voorbeeld
Westlandkaart met alle markers afgebeeld.

Atlas van het Westland

In november 2016 verscheen de Atlas van het Westland van Yvonne van Mil en historisch geograaf Marcel IJsselstijn (zie film). De Westlandkaart gebruikt de, hiervoor speciaal ontwikkelde, historische kaarten om de ontwikkeling van het gebied te laten zien.

Het Westland en Oostland

De ontwikkelde kaarten beslaan de streek Het Westland. Deze term heeft zijn oorsprong (14e eeuw) in de opdeling van het Hoogheemraadschap Delfland in 8 hoger gelegen gewestelijke ambachten (Westland) en 5 lager gelegen oostelijke ambachten (Oostland). In de loop der eeuwen is het gebied door stadsuitbreidingen kleiner geworden, maar voor dit project is ervoor gekozen om de huidige gemeenten Westland en Midden-Delfland, Hoek van Holland, Loosduinen en enkele groengebieden ten westen van Vlaardingen en Maassluis in de kaart op te nemen. Wat het project ook bijzonder maakt, is de samenwerking van maar liefst 10 historische werkgroepen en 5 musea. Zij zijn het die de kaarten hebben gevuld met historische informatie. Niet alleen monumenten van deze tijd zijn beschreven, maar ook van reeds lang vervlogen boerderijen, kastelen en buitenplaatsen is de informatie op de kaart terug te vinden. Dat vullen met informatie zal nooit af zijn, want wanneer er weer nieuwe informatie bekend wordt over ontwikkelingen in het verleden, wordt dit door de historische werkgroepen op de kaart verwerkt.

Google Maps: de kaart van nu

Als ondergrond van de kaart is Google Maps gebruikt. Het leuke is dus dat je precies kan zien welke gebouwen er in vroeger eeuwen stonden op de plek waar je huis nu staat. De Westlandkaart is zowel op de PC, tablet als je mobieltje te gebruiken. Het voordeel van het mobieltje is dat je, al wandelend of fietsend, historische informatie kan vinden over de gebouwen en watergangen in je directe omgeving. Dat wordt vormgegeven door markers, bestaande uit een titel en een historische foto. Als je op die marker klikt krijg je een kader in beeld met uitgebreide informatie over het object. Bij de start van het programma wordt een overzicht gegeven van alle markers die op de Westlandkaart te vinden zijn. Daarna is het mogelijk om te kiezen op basis van 10 thema’s en te klikken op één van de 20 kaartlagen. Je kan dan in één keer naar het landschap in bijvoorbeeld het jaar 1500.

De Westlandkaart is voor iedereen toegankelijk en is te vinden op internet: www.westlandkaart.nl.

Historische Informatiemarkt impressie

Historische Informatiemarkt Westland - 8 oktober 2016

Historische Informatiemarkt Westland - 8 oktober 2016

Historische Informatiemarkt Westland - 8 oktober 2016
De Hofboerderij in Wateringen waar de informatiemarkt plaatsvond.

Bron: Persbericht Westlandkaart projectgroep 6 oktober 2016.

28 oktober 2017