MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Help mee met inventariseren met beschermwaardige bomen

7 september 2016. Wie weet nog wat geriefbosjes zijn? De Midden-Delfland Vereniging gaat zulke (groepen) bomen in kaart brengen en zoekt extra vrijwilligers die willen meehelpen. Je hoeft geen bomenexpert te zijn. Met een minicursus en een wandelexcursie (resp. maandagavond 12 september en zaterdagochtend 17 september) maken we iedereen voldoende wegwijs. Heb je zin, meld je dan a.u.b. snel aan. Meer info: http://www.middendelflandvereniging.nl/2016/07/27/help-je-mee-met-de-bomeninventarisatie/, aanmelden kan via: info@middendelflandvereniging.nl.

De gemeente Midden-Delfland heeft ons gevraagd beschermwaardige bomen in het buitengebied te inventariseren. Vanaf 2018 mogen die niet zonder rooivergunning worden gekapt. De vereniging werkt graag mee want zij zet zich in voor het sparen van bomen die om cultuurhistorische en andere redenen belangrijk zijn. Denk ook aan bomen waaraan een vroegere eendenkooi is te herkennen. Geriefbosjes waren vaak te vinden bij het boerenerf. Het hout werd gebruikt voor hekken, manden of bezems. Geriefbosjes wijzen dus op een vroegere boerenakker.

Minicursus en wandelexcursie 12 en 17 september

Als je wilt meehelpen – er zijn 25 tot 30 vrijwilligers nodig – is er maandagavond 12 september (19:30-22:00 uur) in boerderij Abbestee (Tramkade 30, Schipluiden) een workshop, verzorgd door Piet van der Eijk, Geert van Poelgeest van KNNV afd. Delfland en Michael Moerman van de gemeente Midden-Delfland. Zaterdagochtend 17 september (10:00-13:00 uur) nemen ze je mee voor een wandelexcursie vanuit het Bezoekerscentrum Midden-Delfland (Tramkade 24b, Schipluiden) om bomen te leren herkennen.

De bedoeling is met teams van twee dit najaar en volgend voorjaar op fiets of e-bike per polder de bomen te inventariseren en vast te leggen op foto’s. Het gaat om particulier groen, niet om openbaar groen langs wegen e.d dat een zaak van de gemeente is.

Meer info: http://www.middendelflandvereniging.nl/2016/07/27/help-je-mee-met-de-bomeninventarisatie/

Bomen inventariseren in Midden-Delfland

11 september 2016