MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Overdracht Commandeurschap van Maasland

6 maart 2016. Rond het jaar 1241 kwamen er in Westland en Midden-Delfland ridders en priesters van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) en zij stichtten in Maasland een commanderij, waar vanuit bezittingen werden beheerd en zorg werd verleend. De commanderij, het gebouw, is er al lang niet meer (alleen het zomerhuis staat er nog), maar er is nog steeds een Commandeur van Maasland. De afgelopen zeven jaar bekleedde Mr. Otto Leopold baron Bentinck deze functie, die vandaag ceremonieel werd overgedragen naar ir. Jan Willem Hendrik Sixma baron Van Heemstra.

Overdracht Commandeurschap van Maasland - 6 maart 2016

De Oude Kerk van Maasland was goed bezet met voor een deel in historische kleding gestoken aanwezigen, toen de hoofdpersonen van de middag door het middenpad naar voren liepen en vooraan plaats namen. Hieronder waren enkele leden van de saluutbatterij Atkins, in historische kleding gestoken kinderen, burgemeester Rodenburg, de oude en nieuwe commandeur en de coadjutor van de Ridderlijke Duitsche Orde.

Overdracht Commandeurschap van Maasland - 6 maart 2016

Tineke van Nimwegen, lid van de initiatiefgroep, leidde de bijeenkomst. De voorzitter van de Kerkenraad, Nettie van Trigt-van der Stelt, vertelde eerst over de relatie tussen de RDO Balije van Utrecht en de Oude Kerk, de vroegere katholieke kerk met patroonheilige Maria Magdalena.

Gemeentelijke erespeld

Burgemeester Rodenburg roemde de bijdragen die baron Bentinck heeft geleverd voor Midden-Delfland. Sinds zijn aantreden in 2009 heeft hij zich met alle enthousiasme ingezet als Commandeur van Maasland. Hierbij heeft hij oprechte interesse getoond en zich ingezet voor de ontwikkeling van het maatschappelijke en culturele leven in Midden-Delfland. Diverse organisaties in Midden-Delfland mochten de afgelopen jaren via de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht een financiële stimulans ontvangen. Mede door deze stimulans konden mooie projecten in Midden-Delfland worden gerealiseerd of projecten van samenwerking ontstaan. De baron was ook verschillende keren aanwezig tijdens de Kindermonumentendag. Burgemeester Rodenburg speldde vervolgens de gemeentelijke Erespeld op bij baron Otto Bentinck.

Overdracht Commandeurschap van Maasland - 6 maart 2016

Zeven jaar Commandeur van Maasland

Baron Bentinck zei goede herinneringen te hebben aan o.a. de Kindermonumentendag in Schipluiden (2013); toen droeg hij ook zijn mantel en probeerde een realistisch beeld geven van de Ridderlijke Duitsche Orde. In de begintijd werd de orde gekenmerkt door vechten, bidden en verplegen. De Duitsche Orde vestigde een veldhospitaal in het Heilige Land, maar er werd ook gevochten op het slagveld. Priesters mochten zich niet mengen in de strijd, maar maakten wel deel uit van de organisatie die tot doel had het christendom te verspreiden. In het begin van de zeventiende eeuw, in een protestants gezinde staat, werd het opheffen van de Duitsche Orde ontlopen door geen priesters meer aan te nemen. Tevens werd een einde gemaakt aan het celibaat. Tijdens de Napoleontische tijd hield de orde zich op de vlakte om geen problemen te veroorzaken. In de huidige tijd blijft het vechten gelukkig achterwegen en komt er meer aandacht voor charitatieve doelstellingen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd de Johan van Drongelenstichting opgericht, via welke het giftenbeleid werd uitgevoerd. Zo werd er minder aandacht gevestigd op de Duitsche Orde. Deze stichting is al enige tijd opgeheven. Tegenwoordig loopt de presentatie en uitvoering van het giftenbeleid direct via de Duitsche Orde met charitas als de belangrijkste doelstelling, en natuurlijk het in stand houden van het erfgoed.

Overdracht Commandeurschap van Maasland - 6 maart 2016

Baron Bentinck begon zeven jaar geleden 'low profile'. Hij was onzeker over wat men zou vinden van een adellijke meneer die zich commandeur van Maasland ging noemen. Maar het viel allemaal erg mee. De Duitsche Orde bleek alom bekend te zijn. De grootse viering van 750 jaar Duitsche Orde in 1991 was nog niet vergeten. Tijdens de diverse historische activiteiten werd hem het karakter van deze gemeenschap duidelijk: er is een grote sociale verbondenheid en vrijwel iedereen doet mee. Als stadse jongen zei hij daar niet zo vertrouwd mee te zijn. Ongetwijfeld door deze sociale verbondenheid is het aantal individuele noden in Maasland relatief klein, zeker vergeleken met die in de grote steden. Hij zag het als zijn taak het giftenbeleid te richten op sociale cohesie. Met heel veel plezier heeft hij de afgelopen zeven jaar gewerkt en hij zei dankbaar te zijn dat iedereen hem open en hartelijk tegemoet trad. Het enthousiasmeerde hem. Het samenspel tussen gemeente en maatschappelijke en culturele organisaties heeft hij ervaren als voortreffelijk. Hetzelfde gold de samenwerking met de toenmalige wethouder, Tineke van Nimwegen, die hij special hiervoor bedankte.

Coadjutor van de RDO

Namens de landcommandeur bedankte mr. Bernard Frederik baron van Verschuer, coadjutor van de Duitsche Orde (vice landcommandeur), voor de wijze waarop deze dag en het jubileumjaar is georganiseerd. Over de geschiedenis voegde hij toe aan hetgeen eerdere sprekers vertelden dat de Duitsche Orde al stamt uit de twaalfde eeuw; begin dertiende eeuw kwam deze in Nederland. Maasland is weliswaar niet de oudste van de veertien commanderijen maar wel een van de oudste. Volgens hem is de verbinding van Maasland met de Duitsche Orde wel de sterkste van allemaal. Door alle eeuwen is die verbinding er geweest tot de dag van vandaag. Grondbezit in en om Maasland is er ook nog steeds. De Duitsche Orde is een middelgroot charitatief fonds en biedt steun via de Stichtingen Urgente Noden (o.a. in Delft). Met de stichting Present in diverse plaatsen in Nederland worden vrijwilligersinitiatieven ondersteund. Stichting Leergeld geeft kinderen de mogelijkheid te leren als financiële middelen te kort schieten. De Duitsche Orde is ooit begonnen met het opzetten van een hospitaal in Israel (het Heilige Land). Later kwamen er activiteiten in de Baltische landen (nu een deel van Rusland), waar nog steeds ondersteuning gegeven wordt aan gehandicaptenprojecten, zieke kinderen en mensen met verslavingsproblemen.

De officiële overdracht van het commandeurschap vond in december 2015 plaats. Vandaag werd deze overdracht ceremonieel bevestigd met het afnemen van de mantel van Otto Bentinck en hem om de schouders hangen van de nieuwe Commandeur van Maasland, Jan Willem Hendrik Sixma baron Van Heemstra.

Overdracht Commandeurschap van Maasland - 6 maart 2016

Nieuwe periode Commandeurschap Maasland

De nieuwe commandeur ziet zich de opvolger van de zeer gewaardeerde en toegewijde heer Otto Bentinck, waardoor de verwachtingen wellicht hoog zouden kunnen zijn. Hij zei zelf voor de commanderij van Maasland te hebben gekozen mede door baron Bentinck vanwege zijn vernieuwde giftenbeleid, waarvoor hij zich heeft ingezet. De Duitsche Orde heeft jaarlijks ca. één miljoen euro te besteden (de bijzondere bijstand in Nederland bedraagt bijna één miljard euro). Dit bedrag lijkt wellicht niet zo groot, maar heeft wel degelijk effect. Dit wordt mede bereikt door zich te concentreren in de commanderijgebieden en door samen te werken met andere organisaties, zoals de Stichtingen Urgente Noden en Stichting Present. Hij ziet zich niet als een één-op-één vervanging. Met name zijn muzikale gaven zijn niet te vergelijken met die van Otto Bentinck. Zijn eigen belangstelling gaat vooral uit naar sociale projecten, waarbij net dat ene duwtje gegeven kan worden aan een project waardoor het een succes wordt. Ook is hij geïnteresseerd in de gedeelde historie van Maasland en de Duitsche Orde. En zei hij: "775 jaar aanwezigheid is natuurlijk uniek". Baron Van Heemstra is in Delft opgeleid tot ingenieur en heeft daarna commerciële functies gehad. Daarentegen komt hij uit een traditie en achtergrond van dienende functies.

Overdracht Commandeurschap van Maasland - 6 maart 2016

Sonates voor orgel en fluit

Op verzoek van de ere-commandeur baron Bentinck werden tussen de toespraken twee sonates voor orgel en fluit gespeeld die gecomponeerd werden door landcommandeur Van Wassenaer. Op het orgel Rob van Efferink en fluit Astrid ter Morshuizen.

Overdracht Commandeurschap van Maasland - 6 maart 2016
Luisteren naar de sonate gecomponeerd door landcommandeur Van Wassenaer.

De organisatie van deze middag lag in handen de Initiatiefgroep 775 jaar 'Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland'.van oud-wethouder Tineke van Nimwegen, Bas Braad (Museum De Schilpen) en Martin 't Hart (Historische Vereniging Maasland).

Lees meer

14 juni 2020