MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2015 en predikant Hambrouck

30 april 2016. In de Dorpskerk in Schipluiden presenteerde de Historische Vereniging Oud-Schipluiden haar zevende historisch jaarboek, een jubileumuitgave. Predikant Erika Dibbets-van der Roest ontving het eerste exemplaar. Het jaarboek bevat een aantal zeer afwisselende artikelen. Een ervan gaat over dominee Antonius Hambrouck die na een periode van 15 jaar in Schipluiden vrij plotseling naar Formosa vertrok. Zijn optreden tijdens de Chinese bezetting van het Nederlandse Fort Zeelandia op Formosa werd als een voorbeeld van opofferingsgezindheid en dapperheid gezien. Om deze reden startte de Historische Vereniging Oud-Schipluiden met een crowdfundingactie om een herinneringsobject voor dominee Antonius Hambrouck in Schipluiden, en wellicht ook in Formosa, te realiseren.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2015 - 30 april 2016

Het jaarboek 2015

Het jaarboek begint met een artikel van Rianne Graveland (historica) over de geschiedenis van molen Korpershoek. Op deze plaats, net buiten het dorp Schipluiden, staat al meer dan vijfhonderd jaar een korenmolen. De auteur laat een reeks molenaars en molenverhalen passeren. Vervolgens beschrijft zij de eigenaren en bewoners van boerderij Korpershoek (In ’t Rietvelt), een deftige boerderij, want de eigenaren waren heel lang stedelingen. Zij besteedt ook aandacht aan de scheepswerf die tussen de korenmolen en de boerderij heeft gelegen.

Frits van Ooststroom (boerderijonderzoeker) heeft de bouwgeschiedenis van de zeventiende-eeuwse boerderij ‘In ’t Rietvelt’ (Korpershoek) beschreven. Het pand is goed bewaard gebleven en bevat nog veel historische details. Hierna volgt een spookverhaal rond molen Korpershoek, gevonden en naverteld door Henk Groenendaal (fotograaf en onderzoeker).

Jacques Moerman (historicus) beschrijft het leven van Antonius Hambrouck, een predikant uit Schipluiden, die in 1647 met zijn gezin naar Formosa vertrok. In de komende afleveringen van Westland Toen volgt zijn opmerkelijke levensverhaal. Henk Tetteroo (neerlandicus) houdt zich bezig met het verzamelen van streektalige elementen van het Delflands. Hij bespreekt in zijn artikel ‘Je ken op alle slakke geen zout legge’ een raadselachtige zinsbouw.

Peter de Jong (onderzoeker) heeft een uitgebreid artikel geschreven over de heerlijkheid van Zouteveen. Alle heren en vrouwen van deze ambachtsheerlijkheid worden vanaf de dertiende eeuw tot heden besproken. Aansluitend beschrijft Frits van Ooststroom de bouwgeschiedenis van boerderij ‘Keizershof’ (Meerzicht), een van de oudste boerderijen van Zouteveen. Ook deze monumentale boerderij bevat veel bijzondere bouwelementen.

De Archeologische Kroniek is verzorgd door medewerkers van de Archeologische dienst Delft, e.o. Henk Groenendaal heeft een prachtige Beeldkroniek van Midden-Delfland samengesteld, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en evenementen van 2015. Enige verslagen completeren het rijk geïllustreerde jaarboek.

Het boek is voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation te Schipluiden.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2015 - 30 april 2016
Voorzitter Jacques Moerman overhandigt het eerste exemplaar aan predikant Erika Dibbets-van der Roest.

Crowdfunding herinneringsobject voor dominee Antonius Hambrouck

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden vindt het fijn als u meedoet om een herinneringsobject voor dominee Antonius Hambrouck in de Dorpskerk van Schipluiden te realiseren. Mogelijk doen we dit ook - als de actie een succes is - met eenzelfde object in een Presbyteriaanse kerk in Madou op Taiwan, de standplaats van Hambrouck op Formosa. In Schipluiden is Hambrouck van 1632-1647 predikant geweest.

In de achttiende en negentiende eeuw werd Antonius Hambrouck in Nederland geëerd als een nationaal figuur. Zijn optreden tijdens de Chinese bezetting van het Nederlandse Fort Zeelandia op Formosa werd als een voorbeeld van opofferingsgezindheid en dapperheid gezien. Zijn volledige levensverhaal staat opgetekend in het Historisch Jaarboek Schipluiden 2015.

Uw deelname bestaat uit een eenmalige donatie. Afhankelijk van de hoogte van de inkomsten voor het project bepalen we welke vorm de herinnering in beide kerken krijgt. Onze voorkeur gaat uit naar een werk van een kunstenaar uit Midden-Delfland. Door het project versterken we de beleving van de persoon Antonius Hambrouck in Schipluiden. In de St. Laurenskerk in Rotterdam, de geboorteplaats van de predikant, wordt hij herinnerd in een beeldengroep en in een metershoog stripverhaal op een muur. In Taiwan is hij in meerdere musea afgebeeld. Nu hebben we het plan om hem in Schipluiden permanent zichtbaar te maken.

De deelnemers aan het project worden later betrokken bij de onthulling van het object in de Dorpskerk van Schipluiden. Ook worden zij uitgenodigd voor een lezing over het leven en werk van dominee Hambrouck. Na afloop van het project ontvangen alle deelnemers een verantwoording van de uitgaven.

Als u wilt meedoen, verzoeken wij u een bedrag naar eigen keuze over te maken op de bankrekening van de Historisch Vereniging Oud-Schipluiden: NL30RABO0358261546 onder de vermelding van Project Hambrouck. De hoogte van het bedrag bepaalt mede de keuze en uitvoering van het herinneringsobject. Voor meer informatie website Historische vereniging Oud-Schipluiden.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2015 - 30 april 2016
De zelfopoffering van predikant Hambrouck op Formosa 1662, Jan Willem Pieneman 1810, Rijksmuseum.

08 mei 2016