MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Monumenten moeten we koesteren - expositie Keijzershof tot 16 november

16 september 2016. De geschiedenis die zo'n gebouw heeft doorstaan is indrukwekkend. In Schipluiden zijn meerdere monumenten en die zijn allemaal het bezoeken waard.

Eén van de prachtige monumenten van Schipluiden is een oude boerderij aan de Willemsoordseweg: De Keijzershof uit 1609. Al dertig jaar is dit monument eigendom van Dick en Tony Guliker. Zij hebben twee keer hun deuren gastvrij opengezet voor de cursisten van Rina Groot. Die gaf deze amateurschilders beide keren een andere opdracht. De eerste keer schilderden zij de buitenkant en/of de tuin van de boerderij en de tweede keer schilderden zij het interieur en/of een ornament. Het resultaat van deze twee bezoeken mag gezien worden. En dat kan! De schilderijen hangen nu in de Dorpshoeve.

Op vrijdag 9 september opende Piet Houtenbos (wethouder Monumenten) de expositie. Hij vertelde dat hij zelf ook amateurschilder is en uit ervaring het belang van schilderen onderschrijft: het beïnvloedt je manier van kijken. Rina gaf daarna het woord aan Gemma van Lieshout, één van haar cursisten, die kort weergaf hoe de cursisten deze twee dagen hebben ervaren (zie tekst onderaan). Daarna nam Rina de microfoon over en vertelde bij elk schilderij een wetenswaardigheid. Hierdoor gingen de schilderijen voor de aanwezigen nóg meer spreken.

Expositie Keijzershof Dorpshoeve tot 13 november 2016

Expositie Keijzershof Dorpshoeve tot 13 november 2016

Na deze rondgang vertelde Dick Guliker, cursist en eigenaar kort zijn belevingen in hun monument. Vervolgens kreeg Govert van Oord (wethouder Kunst en Cultuur) het woord. Hij benadrukte het belang van kunst en cultuur. Niet iedereen krijgt dat van huis mee. Hij zet zich in voor kunst- en cultuureducatie op de basisscholen. Daarna sloot Rina de opening.

De schilderijen van De Keijzershof hangen tot 13 november 2016 in de centrale hal en in de ruimte rechts na de ingang van de Dorpshoeve. We raden een bezoekje aan deze expositie van harte bij u aan.

Bron: tekst Frieda de Schipper, foto's: Piet Saarloos


Leerlingen van Rina Groot exposeren werk van De Keijzershof

2 september 2016. In de dorpskern van Schipluiden en het buitengebied staan veel monumenten die het bekijken waard zijn en cultuurhistorisch een belangrijke plaats in nemen. Leerlingen van Rina Groot (beeldend kunstenaar) hebben de afgelopen periode het rijksmonument ‘De Keijzershof’ aan de Willemsoordseweg nr. 5 geschilderd. Onder haar deskundige leiding heeft elke leerling zijn of haar indrukken vorm gegeven, ieder op zijn eigen manier en naar eigen kunnen. Het resultaat is te bekijken tijdens de expositie in de Dorpshoeve, Schipluiden.

De officiële opening van de tentoonstelling zal worden verricht door wethouder Piet Houtenbos op vrijdag 9 september 2016 om 17:00 uur; geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf 16:45 uur om de opening bij te wonen.

De expositie duurt tot en met zondag 13 november a.s. en is te bezichtigen gedurende de openingstijden van De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, 2636 GM, Schipluiden (zie www.dedorpshoeve-schipluiden.nl).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rina Groot tel. 015-3808849.

Bron: persbericht & foto Rina Groot 2 september 2016

Expositie Keijzershof in de Dorpshoeve 9 september 2016 - 13 november 2016
Acryl op doek B.v.Schevicoven. Bram is een 'regisseur op het platte vlak' als je de woorden van de kunstenaar David Salle mag gebruiken. Zijn composities zijn veelal picturale constructies en geven verschillende werkelijkheden waar. Op dit schilderij heeft hij het werk van de andere cursisten verweven in zijn werkstuk.

Op bezoek in ’de Keijzershof’

31 augustus 2016. Ook dit jaar zijn Rina Groot en haar cursisten weer op bezoek geweest bij Dick en Tonny Guliker. Zij bewonen de fraaie historische boerderij ‘de Keijzershof’ gelegen aan de Willemsoordseweg in Schipluiden. Deze boerderij is een Rijksmonument.

Na een hartelijk welkom en een interessante rondleiding door de boerderij, de bijgebouwen en de tuin, zochten de cursisten allemaal een plekje op om al dit moois al schetsend vast te leggen op het papier. Ondanks het grote aantal cursisten, wist iedereen al snel een inspirerend onderwerp te vinden waarmee aan de slag kon worden gegaan en was de boerderij een aantal uur bezet door tekenende en schilderende cursisten.

Veel historische details werden het onderwerp van de werkstukken en een ieder gaf ‘De Keijzershof’ op geheel eigen wijze weer. De gastheer en gastvrouw hadden voor een gezellige stamppot lunch gezorgd en daarna ging iedereen weer hard aan de slag. Na afloop bekeek Rina met de cursisten de resultaten. Het is altijd weer verrassend hoe verschillend iedere cursist vorm geeft aan het gekozen onderwerp.

De werkstukken zijn thuis afgemaakt en zullen te zien zijn in de expositie in de Dorpshoeve vanaf het Open Monumentenweekend 9-11 september tot half november 2016.

Het was voor ons cursisten een leuke en leerzame dag op een fantastische historische locatie.

Geschreven door Gemma van Lieshout.

Boerderij Meerzicht, nu Keijzershof genoemd, Willemsoordseweg
Boerderij Meerzicht, nu Keijzershof genoemd, Willemsoordseweg 5.

18 september 2016