MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Ondertekening Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

9 maart 2016. Op woensdag 9 maart 2016 heeft de officiële ondertekening van een aantal contracten plaatsgevonden in het bijzijn van onze voorzitter Annie Boekestijn en de wethouder van het buitengebied Midden-Delfland, Govert van Oord.

Sinds 1 januari jl. is een nieuw stelsel voor het beschermen van weidevogels in werking getreden. In de afgelopen periode heeft Agrarisch Collectief Midden-Delfland contracten afgesloten met ca. 80 boeren uit Midden-Delfland en omstreken.

Ondertekening Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021 - 9 maart 2016
Voorzitter Annie Boekesteijn vertelde over het Agrarisch Collectief Midden-Delfland en het nieuwe stelsel voor bescherming van weidevogels.

Op woensdag 9 maart zijn in Maasland een aantal van deze contracten getekend met agrariërs die zich voor een periode van zes jaar inzetten voor het beschermen van de weidevogels. Het gaat in totaal om 939 percelen land, waardoor nu in Midden-Delfland en omstreken bijna 2000 hectare open grasland beschermd gebied is voor de vogels!

Ondertekening Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021 - 9 maart 2016
Wethouder Govert van Oord over het belang van de agrarische sector voor de bescherming van de weidevogels.

Weidevogels zijn een onmisbaar element in het unieke landschap van Midden-Delfland. Boeren, overheden en een groot aantal instellingen zetten zich in voor de bescherming en het behoud van zowel het landschap als de vogels die er voorkomen. In het door ANV Vockestaert opgerichte Agrarisch Collectief werken lokale boeren samen met de Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

De bijeenkomst vond plaats Bij de Buurvrouw in Maasland.

Bron: Persbericht Vockestaert 10 maart 2016, foto's Henk Groenendaal.

10 maart 2016