MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De A4 Delft-Schiedam ontwikkelingen in 2016

Eind 2015 werd dit 7 kilometer lange stuk snelweg A4 opengesteld. Het afvalwaterprobleem is nog niet opgelost, de eerste ongevallen hebben in middels plaatsgevonden en de bediening van de tunnel gaat nog niet altijd even goed. De Omroep West / RTV Rijnmond serie 'Alles op 1 A4' brengt in tien afleveringen de ontwikkelingen van en rond de A4 op bijzondere manier in beeld. Wat verscheen er eerder over de A4? Lees het hier.

Informatie over de A4 van Rijkswaterstaat staat hier.


A4 Delft Schiedam: vlotter en veiliger van A naar B

Nieuwe weg feestelijk geopend

De A4 Delft-Schiedam is 10 maart 2016 officieel geopend. Dankzij de nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam rijdt het verkeer vlotter en veiliger van A naar B. De weggebruiker weet de nieuwe A4 Delft Schiedam goed te vinden. Op een werkdag rijden er 64.300 auto’s in beide richtingen overheen. Het Rijk en de regio hebben meer gedaan dan alleen een weg aangelegd. Zo is er gekeken naar het gehele gebied en is geïnvesteerd in natuur, recreatie en betere condities voor boeren.

Officiële opening A4 - foto Provincie Zuid-Holland
Officiële opening van de A4 - foto Provincie Zuid-Holland.

Positieve effecten

Een deel van het verkeer dat dagelijks gebruikmaakt van de A4 Delft Schiedam reed voorheen over de A13. Daar constateert Rijkswaterstaat een afname van 16 tot 22 procent van het verkeer. De reistijd op de A13 is in de spits met 9 minuten afgenomen. Ook heeft het verkeer op de A20 in de ochtendspits richting Gouda een voordeel van 3 minuten. Daarnaast kiezen de weggebruikers van de N468 ook voor de nieuwe rijksweg en constateert de provincie Zuid-Holland daar minder sluipverkeer. “Het is goed om te zien en te ervaren dat de A4 Delft-Schiedam direct voor verlichting op het drukke wegennet heeft gezorgd. Dat is erg belangrijk in een regio waar een kwart van ons bruto nationaal product wordt verdiend”, aldus minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Toekomst

Ook al zijn de eerste resultaten positief, is er een langere periode nodig om meer te kunnen zeggen over de effecten voor de verkeersstromen. In november 2016 voert de provincie een effectrapportage uit. Op dit moment signaleren Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland meer verkeer bij de aansluitingen Den Haag Zuid (N211) en Rijswijk. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat verkeer vanuit Rotterdam de N211 kiest om Den Haag in te gaan. Ook in Delft op de N470 bij de aansluiting van de A4 is het drukker. Mogelijk kiest het verkeer in en uit Delft meer voor de aansluiting met de A4.

Gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland is ook tevreden over het effect van de nieuwe A4: “De cijfers laten duidelijk zien dat de bereikbaarheid in het gebied is toegenomen, ook al is er meer verkeer op enkele provinciale wegen rondom de weg. We zullen dat vanzelfsprekend nauwgezet monitoren. Met de integrale aanpak van het gebied tussen Delft en Schiedam profiteert niet alleen de automobilist maar iedereen in het gebied.”

Het nieuwe stuk snelweg biedt in 2020 capaciteit aan 128.000 motorvoertuigen per dag.

Enthousiaste reacties

Rijkswaterstaat ontvangt positieve reacties van mensen die van de nieuwe weg gebruikmaken. “De nieuwe #A4. Kwartier tijdswinst op rit van 40 minuten #snelthuis”, schrijft een automobilist op twitter. “Het heeft dan 63 jaar geduurd maar proficiat met het mooie resultaat”, meldde een weggebruiker. Door intensieve samenwerking is de snelweg aangelegd in de (half)verdiepte ligging en een landtunnel, waardoor de weg vanuit het Midden-Delfland gebied nauwelijks te zien en te horen is. “Ik hoor de weg amper vanuit mijn huis, dit is een mooi voorbeeld voor andere projecten in Nederland”, zegt een bewoner uit Schiedam.

Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)

De A4 Delft- Schiedam is een toonaangevend voorbeeld van de landschappelijke inpassing van de nieuwe rijksweg in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. De nieuwe rijksweg staat symbool voor de samenwerking en verbinding tussen alle partijen die aan IODS meewerken. Door samenwerking is de snelweg aangelegd in de (half) verdiepte ligging, waardoor de weg vanuit het Midden-Delfland gebied nauwelijks te zien is. Deze bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving is voor het Rijk en de regio erg belangrijk.

Bron: Provincie Zuid-Holland 10 maart 2016./a>


Midden-Delfland werkt mee aan retourbemaling als oplossing waterproblematiek A4

De door Rijkswaterstaat (RWS) voorgestelde retourbemaling van het tracé A4 Delft-Schiedam biedt kansen om de negatieve effecten op de grondwaterstand, en daarmee de schade aan het cultuurhistorisch landschap van Midden-Delfland en de gebouwen in het gebied, tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van zowel RWS als een onafhankelijk adviesbureau van de gemeente Midden-Delfland. Het is wel van groot belang dat aan deze maatregel een goed en transparant monitoringsysteem wordt gekoppeld.

Wethouder Govert van Oord vindt het vanzelfsprekend dat het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) uiteindelijk een extra beheersmaatregel verplicht heeft gesteld: ‘Het onderzoek naar de effecten van retourbemaling zijn positief en veelbelovend en geven ons het vertrouwen dat dit een geschikte oplossing zou kunnen zijn. Goede monitoring van de gevolgen op langere termijn blijft hierbij wel zeer noodzakelijk. Daarover hebben we met Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap duidelijke afspraken gemaakt. De uitkomsten van de monitoring zijn transparant voor ons en de omgeving’. Mochten er toch negatieve effecten optreden voor het veenweidelandschap en de gebouwen in het gebied, dan blijven RWS en HHD verantwoordelijk.

Aanleiding

Begin 2015 vroeg RWS een gewijzigde watervergunning aan, waarbij al het grondwater dat zou worden onttrokken uit de polder, weggepompt werd naar de Nieuwe Waterweg. Onder andere de gemeente diende hiertegen een zienswijze in. In het besluit van HHD van december 2015 is nu retourbemaling als beheersmaatregel opgelegd.

Bron: Website gemeente Midden-Delfland 4 februari 2016.


NMZH nog niet gerust op aanpak waterproblemen A4 Midden-Delfland

Een groot deel van het weggepompte water uit de tunnelbak van de A4 Midden-Delfland wordt teruggebracht in de bodem in plaats van afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg. Negatieve effecten op de omgeving, zoals bodemdaling worden daarmee tegengegaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland plaatst echter vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van deze maatregel. Dit liet zij Minister Schultz vandaag weten in een brief.

De waterproblemen van de A4 zijn ontstaan doordat de constructie, waarin de weg op de (half)verdiepte delen ligt, minder waterdicht bleek te zijn dan gedacht. Hierdoor liep grondwater de tunnelbak in, dat door Rijkswaterstaat moest worden weggepompt. De hoeveelheid water bleek echter groter te zijn dan berekend, waardoor Rijkswaterstaat de vergunning moest laten aanpassen.

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vreesde dat het wegpompen van het extra water negatieve gevolgen zou hebben voor de omgeving, zoals een snellere bodemdaling door een lagere grondwaterstand. De NMZH diende daarom een zienswijze in, net zoals onder andere de Stichting Batavier en de Gemeente Midden-Delfland. Hierop werd de vergunning aangepast en is vervolgens bepaald dat een groot deel van het water uit de wegconstructie in de bodem moet worden teruggepompt.

De NMZH is er nog niet gerust op dat alle problemen verholpen zijn met deze aanpassing van de vergunning. Eerder werd namelijk nog aangegeven dat het niet mogelijk zou zijn om water terug te pompen in de bodem. De NMZH vraagt zich af hoe dit inzicht in korte tijd 180 graden gedraaid kan zijn. Daarnaast vraagt de NMZH zich af in hoeverre Rijkswaterstaat nu controle heeft op de situatie en of er voor de toekomst niet weer allerlei nieuwe problemen ontstaan. En als die problemen ontstaan, wie verantwoordelijk is voor de oplossing. Ook wil de NMZH van de minister weten wat de eventuele noodzaak van een lozingsvergunning zou betekenen voor de nu afgegeven watervergunning. In december is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de minister verzocht wordt te onderzoeken of er een lozingsvergunning nodig is voor het afvoeren van het water uit de wegconstructie van de A4.

Bron: Websitebericht NMZH 3 februari 2016.


A13 tussen Den Haag en Rotterdam uit File Top 10

De A13 tussen Den Haag en Rotterdam is uit de File Top 10 verdwenen. Dat heeft alles te maken met de opening van het nieuwe weggedeelte van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam.

In januari is wel een nieuw knelpunt ontstaan op de A4 bij Den Haag richting Rotterdam tussen het Prins Clausplein en Den Hoorn, waar de A4 van drie naar twee rijstroken gaat.

De ANWB zegt dat de ‘filezwaarte’ in januari elf procent lager was dan in januari 2015. Vorig jaar kende januari een aantal zeer drukke spitsen door slecht weer met gladheid door hagel- en sneeuwbuien. De avondspitsen waren afgelopen januari wel drukker dan vorig jaar, maar in de ochtendspitsen waren de files een stuk korter.

Bron: Den Haag.nl 1 februari 2016.


Alles op 1 A4 - Werk en leven op en langs de ruggengraat van de Randstad

In de 10-delige serie ‘Alles op 1 A4’ wordt Rijksweg A4 vanuit verschillende gezichtspunten belicht; een andere kijk dan de gebruikelijke van achter het stuur.
De speurtocht langs de A4 en het verhaal van de snelweg wordt verteld door ooggetuigen. Personen die op en rond de A4 werken, weggebruikers zijn, langs de snelweg recreëren of wonen. Langs de snelweg bevindt zich een uniek veenweidegebied met het kenmerkende Hollandse landschap. Koeien, weidevogels en stukken van nog echt oude polders. We kijken vanuit de natuur naar de snelweg. Wat is er nog te vinden aan belangrijke natuur? De weg is de leidraad voor spontane ontmoetingen, bijzondere inkijkjes en nieuwe inzichten. En dat alles op 1 A4.

Inmiddels zijn er zeven afleveringen uitgezonden. De volgende aflevering staat gepland op 13 januari 2016 (red).

A4

Rijksweg A4 is de ruggengraat van de Randstad. De weg in het dichtstbevolkte deel van Nederland verbindt binnenkort de drie grootste steden van Noord- en Zuid-Holland. Meer dan 50 jaar lang werd de A4 tussen Delft en Schiedam onderbroken. Hij wordt daarom ook wel de ‘weg met de meeste weerstand’ genoemd. Maar na meer dan een halve eeuw discussie nam de provincie Zuid-Holland het initiatief om de handen ineen te slaan met betrokken overheden en organisaties als de VNO NCW, ANWB en Natuurmonumenten. Zij besloten gelijk met de A4 Delft-Schiedam te investeren in natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland en de stedelijke ontwikkeling tussen Schiedam en Vlaardingen. Die aanpak vanuit het programma ‘De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’ leidt ertoe dat het nieuwe weggedeelte binnenkort wordt geopend en dat ook het gebied eromheen klaar is voor de toekomst.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Den Haag en Rotterdam groeien naar elkaar toe en dat zorgt nu en in de toekomst nog sterker voor grote veranderingen in het landschap. De bevolkingsgroei en de uitbreiding van de steden beïnvloeden op sterke wijze het leefklimaat van de nu ontstane Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het voltooien van de A4 speelt daar een belangrijke rol bij.

Programmamakers

De makers van de serie ‘Alles op 1 A4’, Erik Kooyman en Ko Markovsky, waren eerder verantwoordelijk voor de TV West-serie ‘Struinen Door De Duinen’. Een samenwerking die al vruchtbaar bleek in 2009 toen de korte documentaire ‘Oud Zweet’ een NL- Award won. In 2014 maakten zij samen de serie ‘Pure Kracht’ voor TV West en de reportage ‘Als Iedereen Verdacht is’. Hiermee won Erik Kooyman de Stan Storimans Prijs voor zijn camerawerk.

Uitzendtijden

TV West en TV Rijnmond zenden de programmaserie ‘Alles op 1 A4’ uit vanaf 11 november. Op TV West is de eerste uitzending te zien om 17.00 uur, op TV Rijnmond om 17.30 uur. Het programma wordt daarna op beide zenders nog elk uur herhaald.
Ook zijn de afleveringen te bekijken via de websites van de regionale omroepen: omroepwest.nl en rijnmond.nl, alsmede in de gratis apps van beide omroepen.

Bron: Persbericht Omroep West 2 november 2015

Deze bijzondere, veelzijdige en informatieve serie kan ook achteraf worden bekeken bij 'uitzending gemist' van Omroep West en RTV Rijnmond.

 

16 maart 2016