MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Tentoonstelling Duitsche Orde 775 jaar in Maasland

9 mei 2016. In Museum De Schilpen in Maasland is tot 11 september 2016 de tentoonstelling ´Het rijke ridderlijke verleden van Maasland´ te bekijken. Het gebouw Tavenu is ingericht als ridderzaal. Op banieren wordt de geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) in Nederland en in Maasland verteld. Op 24 april 2016 werd de opening van de tentoonstelling verricht door Jan Willem baron van Heemstra, Commandeur RDO Maasland, en burgemeester Arnoud Rodenburg.

Tentoonstelling Duitche Orde 775 jaar in Maasland - tot 11 september 2016

Ontstaan van de Duitsche Orde

Tijdens de Derde Kruistocht (1189-1192) probeerde de Europese leiders om het Heilige Land te heroveren op Saladin. De Kruistocht was grotendeels succesvol, maar het ultieme doel (de herovering van Jeruzalem) werd niet behaald. Tijdens deze kruistocht ontstonden er ordes die onder andere voor de verzorging van zieken en gewonden zorgden. Naast de Tempeliers en de Johannieters ontstond er een derde geestelijke militaire ridderorde, al snel de Duitsche Orde genoemd, die bestond uit ridders uit het Duitse Rijk (waartoe ook de Nederlanden behoorde). In Akko richtte deze orde een veldhospitaal in voor de verzorging van de kruisvaarders. In 1221 werd de Duitsche Orde door Rome gelijkgesteld aan de geestelijke ridderorden van de Tempeliers en Johannieters en kwam hiermee direct onder pauselijk gezag. Na de bloeitijd van de Duitsche Orde in de veertiende eeuw volgde een periode van neergang in de vijftiende eeuw. In de tijd van Luther en de reformatie werd de Duitsche Orde een wereldlijke organisatie, en is dat nog steeds.

Tentoonstelling Duitche Orde 775 jaar in Maasland - tot 11 september 2016
Maasland in het kaartboek van de Duitsche Orde, Jan Jansz. Potter 1570.

Duitsche Orde in de Nederlanden

In de Nederlanden vestigde de Duitsche Orde zich tijdens de Vijfde Kruistocht (1213-1221). In 1231 werd de commanderij van Utrecht gesticht en uiteindelijk ontstonden er in totaal twaalf commanderijen, van waaruit o.a. bezittingen werden bestuurd. Deze commanderijen behoorden tot de Balije van Utrecht. In 1241 kreeg de orde van de Hollandse graaf Willem II een schenking, n.l. het patronaatsrecht van de kerk van Maasland. Hiermee kon de orde de patroonheilige Maria Magdalena kiezen en geestelijken benoemen. De parochie van Maasland besloeg ongeveer het gebied tussen Vlaardingen, Naaldwijk en Hof van Delft met o.a. De Lier,  Hodenpijl en Schipluiden. Een tweede schenking in 1243 betrof bezittingen, waaronder een adellijk huis, van Dirk van Coudenhoven in de Oude Campspolder. Hier, aan de huidige Herenlaan, vestigde de commanderij van Maasland zich. Na ruim 120 jaar werd een nieuwe commanderij betrokken in het centrum van Maasland. Landmeter Jan Jansz. Potter tekende in 1570 het centrum van Maasland met deze commanderij en kerk. Roelant Roghman tekende de commanderij in 1646 of 1647. Ook Abraham Rademaker maakte een tekening gedateerd 1718-1730.

In 1760 werden de taken van de commanderijen centraal georganiseerd in Utrecht. De commanderij van Maasland werd verhuurd maar het gebouw raakte in slechte staat en onderhoud was duur. In 1719 werd het gebouw verkocht voor de sloop, maar onduidelijk is wanneer het echt gesloopt is. Het zomerhuis was in goede staat en viel buiten de verkoop; het staat er nog steeds trots bij.

Tentoonstelling Duitche Orde 775 jaar in Maasland - tot 11 september 2016
Tekening van de commanderij van Roelant Roghman, datering 1646-1647.

Tentoonstelling Duitche Orde 775 jaar in Maasland - tot 11 september 2016
Tekening van de commanderij van Abraham Rademaker, datering 1718-1730.

De tentoonstelling

De tentoonstelling in het gebouw Tavenu, achter Museum De Schilpen, wordt gedomineerd door imposante gebinten die een ridderzaal verbeelden. Banieren met ridderfiguren versterken het beeld en met een echt harnas waan je je enkele eeuwen terug. Aan het eind van de zaal bevindt zich een maquette van de commanderij. Aan de zijkanten bevinden zich diverse vitrines en afbeeldingen die te maken hebben met de commanderij van Maasland. Teruglopend vertellen andere banieren het verhaal van de Duitsche Orde in Nederland in het algemeen en Maasland in het bijzonder. Er is een bouwplaat van de commanderij beschikbaar om je eigen Commanderij te maken. Het bij de tentoonstelling behorende boekje is bijzonder informatief.

Tentoonstelling Duitche Orde 775 jaar in Maasland - tot 11 september 2016

Tentoonstelling Duitche Orde 775 jaar in Maasland - tot 11 september 2016
Maquette van de commanderij (rechts) en het zomerhuis of tuinmanshuis.

Tentoonstelling Duitche Orde 775 jaar in Maasland - tot 11 september 2016
Het zomerhuis of tuinmanshuis in 2005 zoals afgebeeld in het boek 'Twee gezichten van Midden-Delfland'.

Bronnen:

10 mei 2016