MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Burgemeester Rodenburg naar derde termijn na poldersoap

28 januari 2016. Midden-Delfland is deze week weer behoorlijk ´op de kaart' gezet, maar helaas op een minder positieve manier. Dit werd veroorzaakt door een weinig doordachte en gecoördineerde geheime stemming van de gemeenteraadsleden van Midden-Delfland op dinsdag 26 januari. Hierdoor werd burgemeester Rodenburg, geheel tegen de verwachting in en later bleek bedoeling, weggestemd voor zijn derde ambtstermijn. De vertrouwenscommissie, waarin de vijf fracties zitting hebben, had eerder een unaniem positief advies uitgebracht voor verlenging van Rodenburg's burgemeesterschap. Terwijl de bloemen al klaar stonden werd pijnlijk duidelijk dat er negen stemmen tegen waren uitgebracht en maar zeven vóór.

Met slechts één korte zin gaf Ed Roeling, voorzitter van de vertrouwenscommissie, het resultaat van de stemming: "De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft de aanbeveling van de vertrouwenscommissie niet aangenomen"..... Een "donderslag bij heldere hemel" reageerde de zichtbaar geëmotioneerde Arnoud Rodenburg tijdens zijn toespraak direct volgend op zijn afwijzing. De stemming in de raadszaal was tot een dieptepunt gedaald.

Poldersoap in Midden-Delfland
Schermafdruk van het videoverslag van de raadsvergadering.

Wat vervolgens gebeurde hadden de nee-stemmers niet kunnen bevroeden. De inwoners van Midden-Delfland spraken hun ongeloof en onbegrip uit op diverse manieren. Nog diezelfde avond besloot Monique van Asten uit Maasland een Facebook-campagne te starten om Arnoud Rodenburg te steunen, en hem wellicht terug te krijgen (FaceBook.com/Arnoud-Rodenburg-onze-Burgemeester-moet-blijven). Op het moment van schrijven hebben ruim 2300 mensen dit bericht 'leuk' gevonden. Hans Barendse opende op petities24.com de mogelijkheid een petitie te ondertekenen om burgemeester Rodenburg in Midden-Delfland te houden. Langs de wegen in Midden-Delfland verschenen diverse tekstborden en spandoeken met aansporingen de petitie te ondertekenen.

De media publiceerde het bizarre nieuws met passende koppen:

De volgende dag, woensdag 27 januari, werd duidelijk dat een vijftal nee-stemmers uit het CDA (de partij van Rodenburg) en coalitiepartij OGP kwamen. Naar de motieven voor de onverwachte nee-stemmers kon men op dat moment slechts gissen, alhoewel het vermoeden groeide dat het resultaat onbedoeld was. Commissaris van de koning Jaap Smit ontbood de voltallige gemeenteraad om donderdagavond in het provinciehuis in Den Haag over de zaak te komen praten.

Op donderdag 28 januari polste vlogger Theodor van der Lans de inwoners van Schipluiden met de vraag:  "wat is er aan de hand met de burgemeester?". Iedereen bleek van de zaak gehoord te hebben, maar niemand wist een reden te geven over het waarom. Het aantal sympathiebetuigingen op Facebook en petities.nl groeide inmiddels gestaag en waren voor Arnoud Rodenburg een grote steun.

 

Poldersoap op Facebook

Op donderdagavond kwam het grote nieuws via de (sociale) media naar buiten dat de conclusie van het gesprek van Jaap Smit met de zeventien gemeenteraadsleden was dat Arnoud Rodenburg als burgemeester aan mocht blijven. De raad had spijt betuigd over hetgeen gebeurd was en gaf aan dat het niet de bedoeling was de burgemeester weg te sturen. Als verklaring voor de nee-stemmen gaven Kees van der Vaart (CDA) en Iwan Trouwborst (OGP) dat men wellicht 'een signaal' wilden afgeven aan Rodenburg voor onvoldoende zichtbaarheid of functioneren. Teveel mensen gaven dit signaal met de inmiddels bekende dramatische afloop.

Even na acht uur, diezelfde avond, schreef Arnoud Rodenburg op zijn Facebookpagina: "Lieve mensen, heel veel dank aan u allemaal voor de overweldigende steun. Door uw en jullie support voel ik me gesterkt om er weer 6 jaar volop tegenaan te gaan." Een goed gesprek met de herbenoemde burgemeester en de gemeenteraad moet gaan bewijzen dat de werksituatie niet onherstelbaar verstoord is.

Poldersoap

Poldersoap

Aanbieding Burgerinitiatief

30 januari 2016. De afsluiting van deze hectische week, vooral voor burgemeester Rodenburg en zijn familieleden, werd gehouden in het Trefpunt in Maasland. Doel was het door velen zowel met pen als digitaal ondertekende burgerinitiatief te overhandigen aan de fractievoorzitters van de politieke partijen. Deze waren echter niet allemaal aanwezig en Gert-Jan van Dooremaal (VVD) had de eer namens de andere fractievoorzitters alle handtekeningen van drie werkgroepen uit de drie dorpskernen in ontvangst te nemen. SBS6 en regionale TV en pers waren aanwezig om verslag te doen.

Poldersoap 30 januari 2016

Vooraf werd Arnoud Rodenburg en zijn familie hartelijk ontvangen en in zijn kort toespraak bedankte hij iedereen voor de positieve reacties en steunbetuigingen. Hierna presenteerden de drie dorpskernen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn zich en hun activiteiten, waaronder het zoveel mogelijk steunbetuigingen en handtekeningen verzamelen voor het burgerinitiatief. Velen zullen ook de tekstborden en spandoeken hebben opgemerkt. Dit alles moest in zeer korte tijd worden georganiseerd. Gert-Jan beschreef de reactie op het wegstemmen afgelopen dinsdagavond en de snelle organisatie van activiteiten als een plotselinge ontstane rimpeling in de Gaag. De rimpeling begon in Maasland met de Facebookactie, golfde naar Schipluiden en verder naar Den Hoorn. In korte tijd werden acties op touw gezet met als doel burgemeester Rodenburg te behouden voor Midden-Delfland. De rimpeling vervolgde zijn weg via de Vliet en de Haagse Trekvliet naar het provinciehuis en de commissaris van de koningin Jaap Smit. Het resultaat is bekend. De zichtbaar opgeluchte Arnoud Rodenburg werd door velen gefeliciteerd. De Maxima's uit Den Hoorn speelden hun snel gecomponeerde Midden-Delflandlied, en met een glaasje champagne in de hand en het 'lang zal hij leven' kreeg de bijeenkomst een feestelijk slot.

Poldersoap 30 januari 2016

Poldersoap 30 januari 2016

22 maart 2016