MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland Lezing door Jan Peter Balkenende

17 februari 2016. Met de titel 'Een duurzaam perspectief - Aan de slag!' verzorgde oud minister-president prof. dr. Jan Peter Balkenende de Midden-Delfland Lezing 2016. In de raadzaal van het gemeentehuis waren 250 personen aangeschoven om te luisteren naar de visie van Balkenende op de sterke, economisch duurzame metropoolregio en de kansen voor Midden-Delfland en haar omgeving.

Burgemeester Arnoud Rodenburg opende de middag met de vaststelling dat Midden-Delfland al volop met haar toekomst bezig is en, wellicht, binnenkort het eerste beschermde provinciaal landschap van Nederland wordt. De gemeente wil graag aansluiten bij Rotterdam, waar men zich sterk maakt om de World Expo 2025 naar de stad te halen. Of die er ook komt is nog niet duidelijk. Rodenburg vertelde over plannen om de meest innovatieve boerderij ter wereld te realiseren met respect voor het landschap. Met zonne-energie aangedreven rondvaartboten zullen dan vanaf de Maaslandse Poort varen naar de Dutch Dike Expocenter, een honderd meter lange glazen dijk aan de Boonervliet. Ook meent Rodenburg dat het terugplaatsen van enkele windmolens, misschien wel 3-D geprint, tot de mogelijkheden behoort. Hij riep mensen op snel in beweging te komen om op tijd klaar te zijn voor de World Expo 2025. Een korte videofilm met succesverhalen van ondernemers uit Midden-Delfland versterkte de inspirerende sfeer in de raadzaal.

Midden-Delfland Lezing door Jan Peter Balkenende - 17 februari 2016

Vijf punten voor Midden-Delfland

Jan Peter Balkenende gaf in vijf punten enkele ideeën voor de ontwikkeling van Midden-Delfland 2025. In ruim een half uur vertelde hij, weliswaar zonder afbeeldingen, op enthousiaste wijze zijn verhaal, gelardeerd met ervaringen uit zijn carriere. 

1. Koester je geschiedenis

Balkenende, historicus, had de special van de Midden-Delfkrant over Stad & Land goed gelezen en was onder de indruk van de 5000 jaar geschiedenis van Midden-Delfland. Hij noemde onder andere het ontstaan van de nederzettingen vanaf het jaar 1000 en de nog steeds zichtbare verkaveling. Otto van Egmond, kasteelheer van de Keenenburg in Schipluiden, speelde een belangrijke rol naast Willem van Oranje. "Dit alles is het DNA van het gebied". In de jaren vijftig was Midden-Delfland een rijksbufferzone, in de jaren 70 een juridisch beschermd gebied door de reconstructiewet Midden-Delfland en, wellicht binnenkort, is het een beschermd provinciaal landschap. Zijn advies: "Grijp de geschiedenis en maak er gebruik van. In tijd van verandering is het goed even terug te kijken".

2. De nieuwe economie

Wat verstaan we er eigenlijk onder? Balkenende vroeg het publiek enkele voorbeelden te noemen: kenniseconomie, korte ketens, technologie. Zelf onderscheidde hij drie dimensies: technisch, sociaal en moreel. Voorbeelden van de technische dimensie zijn: 3-D printing, IoT (Internet of Things), robotica, big data. De ontwikkeling gaat hard. Organisaties worden steeds meer gedreven door gegevens, ofwel data. 90% van alle data zijn de laatste twee jaar gegenereerd! De sociale dimensie gaat over de 'sharing economie'. Voorbeelden zijn het delen van auto's en airbnb en uber constructies. Er is meer oog voor de sociale dimensie van innovatie. Organisaties denken na over nieuwe participaties en korte lijnen. De morele dimensie: alles en iedereen wordt verbonden met het internet (IoT) en robots zullen ons leven gaan veranderen, zoals bij informatievoorziening, het wegwijzen op bijvoorbeeld stations en vliegvelden. Robots kunnen mensen gelukkiger maken. Maar er is een 'morele code' nodig om de privacy te beschermen en ons te beschermen tegen terrorisme.

Wat betekent de nieuwe economie voor Midden-Delfland, met zijn groene karakter en de productie van voedsel. Balkenende adviseert goed gebruik te maken van innovatie en de kenniscentra; hij is van mening dat het is essentieel bezig te zijn met nieuwe dingen. Met het ambitieniveau van de 'meest innovatieve boerderij' zit dat wel goed. Ook de Hof van Delfland, met meerdere steden en een investering van meer dan 100 miljoen, is goed bezig met de toekomst van het gebied. Advies van Balkenende: "Doordenk de nieuwe economie, denk na over de consequenties en maak je sterk en innovatief".

3. Groen

Balkenende merkte op dat de betekenis van groen wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Dat geldt ook voor de vergroening in de steden. Burgemeester Aboutaleb noemt Midden-Delfland vaak 'Central Park'. Hiermee bedoelt hij dat Midden-Delfland hoort bij zijn stedelijk gebied. Projecten als Duurzaam Boeren, verbeteren van de kwaliteit van het groen en nieuwe activiteiten en verbindingen met onder andere de World Expo en Citta Slow zijn belangrijk. Groen is een geweldige bezit; iets om trots op te zijn, maar eist wel een goed beheer om de kwaliteit ervan te garanderen.

Midden-Delfland Lezing door Jan Peter Balkenende - 17 februari 2016

4. Onderhoud en versterk de waarden in de samenleving

De thematiek van waarden staat internationaal steeds hoger op de agenda met vragen als: wat zijn de waarden van onze organisatie? Er is een verschuiving van aandeelhouder waarde naar stakeholder waarde (belanghebbende waarde); dit is een bredere groep van betrokkenen. Het gaat om de kracht van verbinden. De 19de eeuw kenmerkte zich door de industriële revolutie; er heerste ook veel armoede. In de 20ste eeuw leidde dit tot de verzorgingsstaat. In de 21ste eeuw komen we terug op deze dure samenleving met bezinning: waar staan we eigenlijk voor; waarom doen we de dingen die we doen. Doen we de dingen goed en doen we de goede dingen. Sociale duurzaamheid en gemeenschapsvorming, vrijwilligerswerk en ruimte laten voor maatschappelijke initiatieven maken een gemeenschap sterk. Een goed voorbeeld van de kracht van de gemeenschap in Midden-Delfland is oplossing van de recente burgemeesterskwestie.

5. World Expo 2025

Het is goed oog voor de toekomst te hebben. Grote projecten zijn belangrijk, want dan werk je met elkaar naar een resultaat. Voorbeeld van zo'n groot project is de haven van Rotterdam. De World Expo 2025 is ook zo'n groot project. Het vraagt nadenken over bijvoorbeeld wat de nieuwe economie voor ons kan betekenen. Zo'n groot project spreekt tot de verbeelding. Ook al zou het niet lukken de Expo naar Rotterdam te halen, is het goed om bezig te zijn met de toekomst. Balkenende is voorstander van de World Expo omdat het een nieuwe dynamiek creëert en enthousiasme kan genereren in Midden-Delfland. Ook de Slowlanes leggen verbindingen; Het rijksmuseum van de koe vertelt iets over dit gebied.

Balkenende filosofeerde: "Je kan het ook niet doen: Midden-Delfland is toch goed zo? Maar dan mis je impuls naar de toekomst!". Toekomstoriëntatie dwingt je vooruit te kijken. Volgens Balkenende zijn er verbanden tussen het oog hebben voor je geschiedenis (je DNA), de nieuwe economie en het groen. Er is een belang voor de hele regio. Zijn advies: "Maak ideeën die verbindingen leggen. Kwaliteit van de samenleving hangt samen met waarden, de gemeenschapszin en verbindingen zoals bij Citta Slow". En tenslotte: "ambitie is nodig om vooruit te kijken. De vijf punten werken op elkaar in en kunnen een geweldig enthousiasme genereren".

Creativiteit

Aan het eind van zijn boeiende en inspirerende lezing gaf Jan Peter Balkenende een voorbeeld van creativiteit. Na zijn bezoek aan de militairen in Afganistan moest hij overnachten in een van de golfstaten. Tijdens zijn bezoek aan de emir ontbrak het hem aan niets, behalve dan aan een heerlijk koel biertje. Diplomaten hadden hier wel een oplossing voor en kwamen even later terug met in een Rode Kruiskoffertje een heerlijk biertje. Op de vraag van beveiligers wat er in het koffertje zat werd als antwoord gegeven: "Medicin for the Prime Minister". En laat nu juist dit voorbeeld van creativiteit het landelijke nieuws halen!


Midden-Delfland Lezing door Jan Peter Balkenende - 17 februari 2016

Reflectie

Dagvoorzitter Gert Kant, van de Lentiz onderwijsgroep, interviewde na afloop van de Midden-Delfland lezing Commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jozias van Aartsen (Den Haag). Jaap Smit zei het gelukkig te vinden dat de burgemeester van de twee grote steden Midden-Delfland omarmen en uitdragen met opmerkingen als: "laten we er zuinig op zijn" en "dat er mooie dingen blijven en gebeuren". Maar Midden-Delfland moet wel meedeinen met de tijd, want die staat natuurlijk niet stil.

Midden-Delfland Lezing door Jan Peter Balkenende - 17 februari 2016

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei voorstander te zijn van een groenfonds als vervanger van het uitstervende fenomeen 'recreatieschap'. Hij betoogde nog eens dat hij het een groot probleem zou vinden als er in het groene gebied woningen zouden worden gebouwd. Hij zou lopend komen demonstreren tegen de aanleg van een nieuwe Vinexlocatie. Over de World Expo zei hij: "de Expo is niet een doel, maar een middel. Wij hebben in de stad 100.000 mensen in de bijstand. We moeten dramatisch andere dingen doen om meer welvaart te creëren". en "de Expo werkt als middel voor werkgelegenheidsontwikkeling en welvaartsontwikkeling". Ook gaf hij de noodzaak aan om voor de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) inclusief omliggende steden Leiden, Alphen, Gouda, Dordrecht, etc. een regionaal investeringsplan te maken. Als tweede belangrijke activiteit ziet hij het opstellen van een regionaal plan voor de mobiliteit.

Midden-Delfland Lezing door Jan Peter Balkenende - 17 februari 2016

Burgemeester Jozias van Aartsen, oud minister LNV, pleit voor meer verbeeldingskracht en moed om te experimenteren; hij heeft minder goede ervaring met het eindeloos durende proces van de vorming van de MRDH. Van Aartsen vindt de positie van Midden-Delfland en van de boeren heel belangrijk. In 1996 werd er al gesproken over stadslandschappen; nu is het eindelijk zover met de nieuwe term provinciaal landschap. Kennis is essentieel, meent hij. In Den Haag bevindt zich tegenwoordig een vestiging van de Wageningen universiteit. Ook zijn er 4000 Leidse studenten in Den Haag. Kennishubs dichter bij de plek waar gewerkt wordt is belangrijk.

Op de vraag van Gert Kant over het MKB antwoordde Van Aartsen dat de MRDH een bredere basis had kunnen hebben; nu gaat het alleen nog maar over alles wat met infrastructuur en de economische ontwikkeling te maken heeft. Onderwijs komt nog wel een keer. Van Aartsen: "Het is essentieel voor dit gebied dat we van die metropool een succes gaan maken en uiteindelijk het takenpakket gaan uitbreiden".

Gert Kant gaf Willem van Mierlo, ondernemer in Midden-Delfland en lid van RECER de gelegenheid zijn visie te geven over de economische bedrijvigheid. Het moet hier gaan bruisen, vindt hij, met bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen. Hij ziet de World Expo als een uitdaging voor de ondernemers met 2025 als deadline. Willem meent dat werken naar de World Expo mee helpt om te komen tot een duurzaam perspectief voor Midden-Delfland.

Ook Jan de Mooij, directeur CHIO Rotterdam, gaf zijn reactie. Hij vertegenwoordigt met zijn CHIO een netwerk van 300 bedrijven en zou graag samenwerken met de top 300 van Westland en Midden-Delfland. In samenwerking met de Lentiz onderwijsgroep is een paardenopleiding gestart voor hippische ondernemers. Jan heeft ook een droom: het rijksmuseum van het paard.

Netwerkborrel

Na de inspirerende lezing van Jan Peter Balkenende en de reflectie hierop van bestuurders en ondernemers werd het hoog tijd voor een drankje en een hapje, en netwerken! Enkele innoverende bedrijven waren uitgenodigd om hun producten te tonen en te demonstreren.

De Twitter trends staan bij: #MDlezing2016

Midden-Delfland Lezing door Jan Peter Balkenende - 17 februari 2016
Het slaproductiebedrijf Topkrop.

De Midden-Delfland Lezing werd georganiseerd door de gemeente Midden-Delfland, Stichting RECER en VNO-NCW Westland-Delfland. RECER stimuleert en ondersteunt initiatieven op het gebied van Ruimte, Economie, Cultuur, Ecologie en Recreatie in Midden-Delfland.

20 februari 2016